Com pot volar Son Goku?

Estándar

Per a poder eludir la força de la gravetat es necessari crear un vector força que contrarreste al vector pes, es a dir, quan estem sobre el terra, tenim un vector que ens espenta cap a terra i un altre que evita que la traspassem.

P= \Sigma^n_i F_i
F=E+N

On P es el pes, E es la espenta cap a dalt (principi d’Arquimedes) i N es la normal del pes. Per lo general la espenta que l’atmosfera fa sobre el cos es molt feble i la solem despreciar, per aixo diem que la normal es igual al pes.

Ara tenim el dilema de saber quina es la força que fa que Goku puga volar. Per el que hem vist a la serie, no es tracta de cap interacció aerodinamica, sino mes bé una levitació. Tampoc manté cap vector d’espenta per contrarrestar el pes (vale, quan comença a volar, pareix que tinga una tobera al cul que el fa volar, pero no es mes que un salt molt gran). Aixi doncs queda la posibilitat de fer que la espenta de l’atmosfera sobre el cos siga mes gran i poder flotar com un globus, ja que en l’aire la força normal es igual a zero.

Esta espenta ve determinada per el principi d’Arquimedes, “Tot cos sumergit en un fluid, experimenta una espenta vertica i cap a dalt igual al pes del volum del fluid desalotjat”. es a dir:

E=gV\rho

D’aquesta manera si puguera variar la densitat del seu cos, la espenta sobre ell cada vegada seria major i inclus podria variar l’altura a la que vola, tal com fa en la serie. Pareix una cosa imposile el poder variar la densitat de un cos, pero de fet es posible. Si convertira part de la materia del seu cos en energia, aquest es tornaria mes lleuger i gaudiria d’una energia envolvent que li permetiria amb interaccion electromagnetiques moure’s en totes les direccions.

E=mc^2

Si en l’aire el seu cos es mes lleuguer i a mes está envoltat d’energia, explica mes coses que passen en la serie:

  • Quan se peguen en l’aire surten disparats i en linia rect
  • Al impactar amb una muntanya, roca o el terra, fan un crater
  • Es poden moure amb molta mes velocitat
  • Poden desapareixer i tornar a un altre lloc amb molta velocitat.

I no nomes aixo, sino que també explica l’aspecte mes important de la serie (al meu pareixer), cada vegada es torna mes fort. Com es posible? Quan acaba el combat evidentment ha perdut energia, pero torna a tindre tota la seva massa, segons l’equació d’Einstein aixo nomes es posible si recuperara tota l’energia que provenia de la materia que havia convertit en un principi. Com part d’eixa eneriga l’ha perdut en el combat, vol dir que agafa energia dels voltants.

Aixo es posible per tal d’estabilitzar la materia del seu cos. Al acabar el combat, recupera la seva massa absorbint energia dels voltants, de manera que es refreda l’ambient, (aixo tambe explica perque una vegada han acabat de lluitar ja no suda). En quant s’ha recuperat del combat, també recupera l’energia perduda, es a dir, que ara té l’energia que tenia en un principi, mes la que ha absorbit despres del combat.

E_T = E_0 + E_{absorbida} - E_{despresa}

De l’equació anterior podem observar com hi ha part de l’energia que torna el entorn, ja que no es pot transformar integrament energia en treball de manera reversible (si no fora reversible, goku haguera mort fa molt de temps)

En resum, Son Goku pot volar gracies a una desintegracio de materia en energia que fa disminuir la seva densitat, al retornar al seu estat inicial recupera energia de l’entorn que fa que despres de cada combat siga mes fort.

by menos5

Anuncios

4 comentarios en “Com pot volar Son Goku?

  1. ximo

    ahhhhh, i jo q creia que quan volaven es pq s’havien refregat algo raro per zones rares… Si és que soc un inculte. Ai senyor, quan de mal ha fet la telebasura i l’apollardament.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s